Britax Romer logo

Datasekretess

Dataskydd

Vi tar skyddandet av dina personuppgifter på allvar, när du använder våra tjänster. Vi följer alla relevanta dataskyddsbestämmelser, särskilt bestämmelserna i German Telemedia Act (TMG, den tyska telelagen) och Federal Data Protection Act (BSDG, den tyska federala dataskyddslagen).

Insamling, behandling eller användning av personuppgifter

I händelse av att vi levererar reservdelar till en produkt som du har köpt, så kan du begära dessa genom att skicka oss ditt namn och adress via det aktuella, bifogade webbformuläret. De uppgifter vi samlar in används enbart i syfte att behandla transporten av den begärda reservdelen/-arna. Din personliga information ges aldrig vidare till 3:e part. Om transport av delen endast kan behandlas via en distributör, kommer dina personuppgifter att lämnas till respektive distributör.

Tidsgränser för dataradering

Personuppgifterna kommer att tas bort så snart de inte längre behövs, efter att de uppfyllt de ändamål för vilka de samlades in eller på grund av laglighet för att komma åt data som inte längre behövs. Vi kommer att radera dina personuppgifter så snart respektive reservdel har skickats. Detta gäller även för distributörer i förekommande fall.

Information

Om du har frågor om insamling, bearbetning eller användning av dina personuppgifter, kontakta datenschutz@britax.com.